VisionManager

Het slimme kwaliteitssysteem 

VisionManager is het interactieve kwaliteitssysteem voor de organisatie van nu. Het is een slimme tool die eenvoudige reperterende taken van u overneemt en ook nog eens uw collega' s zo nodig achter de broek aan zit. Met VisionManager wordt het inrichten, beheren en gebruiken van het kwaliteitssysteem weer leuk!

VisionManager is ontworpen en wordt onderhouden met een duidelijke filosofie. Deze filosofie richt zich op de drie doelgroepen; de kwaliteitsmanager, de gebruikers van het systeem en het management.

De kwaliteitsmanager houdt tijd over

VisionManager wil de kwaliteitsmanager werk uit handen nemen. Tijdrovende klussen die noodzakelijk zijn voor een goed lopend kwaliteitssysteem worden door VisionManager automatisch uitgevoerd. Denk daarbij aan documentenbeheer, het bijhouden van de status van de verbeteractie, klachten, auditrapportages etc. Hierdoor houdt de kwaliteitsmanager tijd over om zich te richten op de zaken die er echt toe doen; Het adviseren van het management.

De gebruiker is betrokken

De gebruiker moet zijn weg als vanzelf vinden binnen VisionManager. Zonder training of uitgebreide uitleg. Daarbij moet het voor de gebruiker duidelijk wat er van hem wordt verwacht. Welke acties staan er voor hem klaar? Ook wil VisionManager de gebruiker bij het kwaliteitssysteem betrekken door hem via emails op de hoogte te houden van nieuwe acties of gewijzigde documenten.

Het management heeft grip

VisionManager wil het management inzicht geven in de status van het kwaliteitssysteem zodat zij gericht actie kan ondernemen. Dat overzicht is simpel te genereren en is altijd actueel. Hiermee houdt het management simpel grip op het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij ondersteunt VisionManager het management met de communicatie van het kwaliteitsbeleid, waarvan de kernwaarden van de organisatie de basis vormen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Contact gegevens

Wilt u meer informatie of een presentatie van VisionManager? Bel ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

AVR Management Tools BV

Adres: IJsseldijk 13
Postcode: 8194 LA
Stad: VEESSEN
Telefoon: +31 (0)85 303 1473
Email: info@avrmt.nl

Bij een documentbeheersysteem gaat het niet om het beheren van documenten
maar om grip te hebben op de gewenste kwaliteit!

checkmark
find
grid
star

In 4 stappen naar een perfect proces.

Stap 1: Stel doelen en daag uw team uit.

Laat uw teamleden de visie en waarden daadwerkelijk beleven en uitdragen. Met VisionManager maakt u de visie en waarden zichtbaar en herkenbaar. Bovendien zijn uw unieke waarden verbonden aan al uw organisatieprocessen. Daarmee daagt u uw team uit om betere prestaties te leveren.

img2

Stap 2: Maak het werk makkelijk en consistent.

Makkelijk werken begint met overzicht. Dat staat centraal. Daarom is uw kwaliteitssysteem verdeeld in hoofdprocessen en subprocessen. En is het juiste formulier of werkinstructie snel terug te vinden. Ook het beheer van de documenten is eenvoudig. Bovendien zijn de documenten overal (via internet) beschikbaar.

Stap 3: Stimuleer interactie, betrokkenheid en verbeter prestaties.

Doelen realiseer je samen vanuit betrokkenheid. Stap 3 geeft duidelijk aan wat de stand van zaken is. Alle teamleden zien hoe de vlag erbij hangt. Het gevolg zal zijn dat er nog beter wordt gelet op de kritische factoren binnen het proces. Ook is de kans dat de manager wordt gevoed met een spontaan verbetervoorstel (natuurlijk via VisionManager) veel groter geworden.

img3

Stap 4: Creëer overzicht en werk vanuit inzicht.

Alleen informatie die op een specifiek proces van toepassing is komt in beeld. Dat geeft overzicht, rust en inzicht.

De toegevoegde waarde zelf ervaren?
Probeer VisionManager nu 14 dagen gratis.
Of bel 085 303 1473 voor meer informatie.