GMP+

Grip op uw voedselveiligheid

Good Manufacturing Practices   (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedselmiddelenindustrie. 

Principes van GMP

Enkele principes van GMP zijn: alle grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn vastgelegd en moeten voldoen aan de eisen (specificaties);

  1. De kwaliteit van grondstoffen en eindproducten wordt getest;
  2. alle procedures zijn vastgelegd in zogenaamde SOP's (Standard Operating Procedures) of ook wel 'werkvoorschriften' vastgelegd en het productieproces van iedere partij in het chargebereidingsprotocol.
  3. al het personeel is gekwalificeerd en getraind voor de uit te voeren werkzaamheden; verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd;
  4. fabrieks- en productieomstandigheden zijn ontworpen en worden gecontroleerd om verontreiniging tegen te gaan en verwisselingen te voorkomen;
  5. alle veranderingen in de werkvoorschriften en eventuele afwijkingen in de gevolgde procedures worden vastgelegd;
  6. het ligt vast wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten en die persoon moet voor elke partij medicijnen schriftelijk verklaren of de vastgelegde procedures gevolgd zijn.

Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort.

Strenge eisen gesteld aan het documentbeheer, met audittrail

Dit betekent dat aan het documentenbeheer strenge eisen worden gesteld. Vastgestelde documenten of registraties mogen bijvoorbeeld achteraf niet meer aan te passen zijn. Ook moet zichtbaar zijn wie het document heeft opgesteld, beoordeeld en goedkeurd. VisionManager voldoet aan deze eisen.

Goede track record van de registraties

Ook zijn de benodigde registraties sbinnen VisionManager veilig op te slaan. Van de digitale registraties is binnen VisionManager achteraf makkelijk na te gaan wie het formulier heeft geopend, ingevuld en opgeslagen. dat kunnen dus verschillende medewerkers zijn. Hiermee is een goede trackrecord gewaarbord. Ook zijn de registraties na opslaan niet meer te wijzigen.

Bespaar tijd

Een GMP (plus) kwaliteitssysteem opzetten en onderhouden kost tijd. Door VisionManager te gebruiken reduceert u deze tijd tot een minimum. Dat wat geautomatiseerd kan worden is binnen VisionManager ook daadwerkelijk geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan documentbeheer. Hoeveel tijd gaat er wel niet zitten in het maken van overzichten van de beschikbare documenten met de status daarvan? Welk document is actueel en welke niet? Welke documenteigenaar moet worden aangespoord en welke documenteigenaren liggen netjes op schema? Allerlei zaken die VisionManager voor u regelt. Zonder dat u daar tijd aan hoeft te besteden.

Een ander aspect is het bijhouden van alle acties die worden toegewezen. Denk aan klachten, auditrapportages, acties uit managementreviews, klanttevredenheidsonderzoeken, verbeteracties, etc. Binnen VisionManager heeft u met enkele klikken een totaal overzicht van de acties. U weet exact hoeveel acties het zijn, wat de status is en wie de actiehouder is. U kunt sorteren en filteren zoals u dat wilt.

Contact gegevens

Wilt u meer informatie of een presentatie van VisionManager? Bel ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

AVR Management Tools BV

Adres: IJsseldijk 13
Postcode: 8194 LA
Stad: VEESSEN
Telefoon: +31 (0)85 303 1473
Email: info@avrmt.nl

De toegevoegde waarde zelf ervaren?
Probeer VisionManager nu 14 dagen gratis.
Of bel 085 303 1473 voor meer informatie.