ISO 9001:2015

De norm voor kwaliteitsmanagement

De ISO 9001:2015 is de meest bekende ISO norm. Deze norm regelt dat een organisatie haar risico' s en kansen in kaart brengt en hoe zij daar mee omgaat. De verwachtingen van de stakeholders staat daarbij centraal. Kort gezegd regelt de norm de volgende zaken:

  1. Ken jezelf en de eisen en verwachtingen van je stakeholders (missie, visie en strategie).
  2. Inventariseer de risico 's en kansen voor de komende periode (jaar) en onderneem actie om de risico ' s te borgen en de kansen te benutten (beleidsniveau). Dit noemt de ISO 9001 de context van de organisatie.
  3. Stel vast welke processen je nodig hebt om aan de klanteneisen en -verwachtingen te kunnen voldoen. Stel per proces de daarbij behorende risico' s vast met de daarbij behorende beheersmaatregelen.
  4. Stel voldoende middelen beschikbaar om aan de klanteneisen en verwachtingen te kunnen voldoen.
  5. Meet of het goed gegaan is en verbeter daar waar nodig.

Het opzetten van een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

Het opzetten van een ISO 9001 kwaliteitssysteem bestaat uit twee gedeelten:
  1. Het opzetten van het kwaliteitssysteem zelf, met onder andere de verplichtte processen.
  2. Het invoeren en gebruiken van het kwaliteitssysteem.

De ISO 9001 certificering

Ook de certificering (uitgevoerd door een certificerende instantie) gaat op de zelfde manier. 
  1. Controle of alle verplichhtte onderdelen aanwezig zijn en een globale controle of het systeem operationeel is (onder andere aan de hand van de directiebeoordeleng).
  2. Controle of het kwaliteitssysteem in de praktijk functioneert / actief gebruikt wordt.
Wanneer de certificering succesvol is uitgevoerd krijgt u voor de duur van drie jaar het ISO 9001 certificaat. Gedurende deze drie jaar krijgt u periodiek en planmatig (vaak jaarlijks) nog audits die steekproefsgewijs controleren of het kwaliteitssysteem nog steeds operationeel is.

Contact gegevens

Wilt u meer informatie of een presentatie van VisionManager? Bel ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

AVR Management Tools BV

Adres: IJsseldijk 13
Postcode: 8194 LA
Stad: VEESSEN
Telefoon: +31 (0)85 303 1473
Email: info@avrmt.nl

De toegevoegde waarde zelf ervaren?
Probeer VisionManager nu 14 dagen gratis.
Of bel 085 303 1473 voor meer informatie.