Privacy Statement - Klantgericht Procesmanagement

Identiteit

Dit is de Privacyverklaring van VisionManager. VisionManager is een handelsnaam van AVR Management Tools BV, ingeschreven bij de KVK te Zwolle onder nummer 55365493.

Toepassingsgebied

VisionManager gaat zeer vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de door u afgenomen dienst te kunnen leveren. Hieronder wordt verstaan:
 

 1. Facturering conform wet- en regelgeving. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
  • Bedrijfsnaam.
  • Geslacht, voor de juiste aanhef.
  • Voorletters of voornaam en de achternaam inclusief eventuele tussenvoegsels van de contactpersoon.
  • Adresgegevens.
  • Telefoonnummer.
  • BTW-nummer.
  • Land. Dit is van belang voor de juiste berekening van de BTW.
    
 2. Afhandelen betaling; Hiervoor hebben wij aanvullend nodig het rekeningnummer waarvan wij kunnen incasseren.
   
 3. Indien aangegeven het versturen van de nieuwsbrief; Hiervoor hebben wij nodig:
  • Emailadres
  • Voornaam en / of achternaam.
    
 4. Het contacteren van klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was. Hiervoor hebben wij nodig:
  • Emailadres of telefoonnummer.
    
 5. Indien u een licentie afneemt zullen uw gegevens ook worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van:
  • Updates;
  • Storingen en onderhoud;
  • Overige noodzakelijke informatie over het functioneren van VisionManager.
  • Gevolgen van niet juiste of onvolledige gegevens;
    
 6. Het niet juist of onvolledig opgeven van de gevraagde persoonsgegevens kan leiden tot:
  • Factuur die niet voldoet aan wet- en regelgeving;
  • Het niet verkrijgen van de downloadlink of nieuwsbrief;
  • Het niet op de hoogte worden gebracht van updates, storingen en onderhoud dan wel overige van belang zijnde informatie over het functioneren van VisionManager.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

Hieronder staat aangegeven waar uw gegevens worden opgeslagen:

 1. Ecurring: Deze partij zorgt ervoor dat de herhaalbetalingen bij de betalingsprovider worden ingeschoten. Dit is alleen van toepassing voor klanten die een licentie op VisionManager hebben afgenomen. Naast uw n.a.w. gegevens beschikt ecurring ook over het nummer van uw bankrekeningnummer.
   
 2. FirstFocus: Via deze partij wordt VisionManager gehost en onderhouden. Binnen de applicatie van VisionManager staan ook uw n.a.w. gegevens.
   
 3. AVR Management Tools BV. Indien de facturen niet geautomatiseerd door Lightspeed of Ecurring kunnen worden aangemaakt genereert AVR Management Tools BV zelf de facturen. Dit betekent dat wij van die klanten over alle benodigde informatie beschikken om een juiste factuur op te stellen. Deze informatie staat op een voor derden goed afgeschermde server.

Met al deze partijen heeft AVR Management Tools BV verwerkersovereenkomsten afgesloten om zeker te stellen dat deze partijen goed omgaan met uw privacy.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden net zolang bewaard als dat de wet voorschrijft. Dat betekent in dit geval maximaal 7 jaar tot na het afnemen van de dienst voor de factuurgegevens.

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. www.visionmanager.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van www.isomanager.nl geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van een gerenommeerde derde partij om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen.

Recht van inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer u uw gegevens wilt aanpassen kunt u dat per mail aangeven. Wij zorgen dan voor de gewenste aanpassing. Ook wanneer u wenst dat wij uw gegevens wissen kunt u dat per mail aangeven. Let wel op dat wij door de wet verplicht zijn om de factuurgegevens voor de duur van 7 jaar te archiveren. Deze gegevens kunnen door ons dus niet binnen de termijn van 7 jaar na factuurdatum worden verwijderd. Uiteraard zullen deze gegevens nergens anders voor worden gebruikt.

Indienen van een klacht

Wanneer u een klacht heeft over het omgaan met uw persoonsgegevens door AVR Management Tools BV kunt u daar altijd mee bij ons terecht. U kunt uw klacht telefonische of per mail bij ons melden. Wanneer er niet een voor u passende oplossing geboden kan worden kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens

Wilt u meer informatie of een presentatie van VisionManager? Bel ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

AVR Management Tools BV

Adres: IJsseldijk 13
Postcode: 8194 LA
Stad: VEESSEN
Telefoon: +31 (0)85 303 1473
Email: info@avrmt.nl

De toegevoegde waarde zelf ervaren?
Probeer VisionManager nu 14 dagen gratis.
Of bel 085 303 1473 voor meer informatie.