De filosofie achter VisionManager

Wat maakt VisionManager anders?

VisionManager is ontworpen en wordt onderhouden met een duidelijke filosofie. Deze filosofie richt zich op de drie doelgroepen; de kwaliteitsmanager, de gebruikers van het systeem en het management.

De kwaliteitsmanager houdt tijd over

VisionManager wil de kwaliteitsmanager werk uit handen nemen. Tijdrovende klussen die noodzakelijk zijn voor een goed lopend kwaliteitssysteem worden door VisionManager automatisch uitgevoerd. Denk daarbij aan documentenbeheer, het bijhouden van de status van de verbeteractie, klachten, auditrapportages etc. Hierdoor houdt de kwaliteitsmanager tijd over om zich te richten op de zaken die er echt toe doen; Het adviseren van het management.

De gebruiker is betrokken

De gebruiker moet zijn weg als vanzelf vinden binnen VisionManager. Zonder training of uitgebreide uitleg. Daarbij moet het voor de gebruiker duidelijk wat er van hem wordt verwacht. Welke acties staan er voor hem klaar? Ook wil VisionManager de gebruiker bij het kwaliteitssysteem betrekken door hem via emails op de hoogte te houden van nieuwe acties of gewijzigde documenten.

Het management heeft grip

VisionManager wil het management inzicht geven in de status van het kwaliteitssysteem zodat zij gericht actie kan ondernemen. Dat overzicht is simpel te genereren en is altijd actueel. Hiermee houdt het management simpel grip op het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij ondersteunt VisionManager het management met de communicatie van het kwaliteitsbeleid, waarvan de kernwaarden van de organisatie de basis vormen.

De 10 principes

  1. VisionManager gaat uit van processen. De gehele procesgang van uw organisatie staat centraal en vormt de inhoudsopgave van het systeem. Dit maakt het kwaliteitssysteem erg toegankelijk.
  2. Alle benodigde informatie is te vinden in één scherm. Met maximaal drie klikken bent u waar u moet zijn.

  3. Bij VisionManager ziet de gebruiker elke keer opnieuw de kernwaarden van de organisatie. Het is de vertaalslag van de verwachtingen van de stakeholders in krachtige bewoordingen. 

  4. De kernwaarden kunnen per deelproces worden vertaald naar doelstellingen.  Op deze manier ziet de gebruiker meteen de vertaalslag van de kernwaarde naar een doelstelling.

  5. De realisatie van de doelstelling moet inzichtelijk zijn. Een handig dashboard geeft aan hoe het ermee staat. Dat stimuleert  om de doelstellingen te behalen.

  6. Bij elk deelproces staan op een duidelijk zichtbare plaats de risico' s benoemt. Niet verstopt binnen een procesbeschrijving maar op een plaats waar je altijd met je ogen langs moet. Hiermee vergroot u het bewustzijn van de medewerker van de risico' s.

  7. Alle registraties  staan bij het deelproces waar ze betrekking op hebben. VisionManager beheert niet alleen de documentatie maar ook de registraties. Door bij een proces alleen die registraties te plaatsen die daar betrekking op hebben (denk aan de klachten, afwijkingen, verbeteringen, auditresultaten) creëert u overzicht.

  8. VisionManager is interactief. Een digitaal kwaliteitssysteem werkt alleen wanneer het de gebruikers erbij betrekt. VisionManager communiceert zelf  actief met de gebruikers door middel van mails en actielijsten. De kwaliteitsmanager krijgt van deze communicatie een cc mail. Dit zet de gebruikers extra aan tot actie.

  9. VisionManager geeft overzicht. De overzichtsfunctie geeft in één scherm overzicht over de totale status van het systeem. Van de actualiteit van de documentatie tot aan de openstaande acties. Handige filter en sorteerfuncties geven extra overzicht. Deze overzichtsfunctie wordt in de praktijk veel gebruikt door de kwaliteitsmanager en het management.

  10. Gebruikersgemak. VisionManager is een intuïtief systeem. Er zijn geen trainingen nodig om het systeem te gebruiken. VisionManager munt uit in gebruikersgemak. 

Contact gegevens

Wilt u meer informatie of een presentatie van VisionManager? Bel ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

AVR Management Tools BV

Adres: IJsseldijk 13
Postcode: 8194 LA
Stad: VEESSEN
Telefoon: +31 (0)85 303 1473
Email: info@avrmt.nl

De toegevoegde waarde zelf ervaren?
Probeer VisionManager nu 14 dagen gratis.
Of bel 085 303 1473 voor meer informatie.